Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε ερώτηση, διευκρίνιση, σκέψεις ή προτάσεις που αφορούν το Visual Meditation, χρησιμοποιείστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.

*