Πολιτική Απορρήτου

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου διέπει τον τρόπο με τον οποίο το Visual Meditation συλλέγει, χρησιμοποιεί, συντηρεί και αποκαλύπτει πληροφορίες που συλλέγονται από τους χρήστες (τον καθένα, “Χρήστης(ες)” ή “Επισκέπτης(ες)”) της ιστοσελίδας visualmeditation.co (“Ιστοσελίδα”). Αυτή η πολιτική απορρήτου ισχύει για την Ιστοσελίδα και όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται από το Visual Meditation.

Πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης

Ενδέχεται να συλλέξουμε προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης Χρηστών με μια ποικιλία τρόπων, συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται σε, όταν οι Χρήστες επισκέπτονται την Ιστοσελίδα μας, μια παραγγελία, να εγγραφείτε στο ενημερωτικό e-mail (newsletter), και σε συνδυασμό με άλλες δραστηριότητες, υπηρεσίες, χαρακτηριστικά ή τους πόρους που κάνουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας. Από τους Χρήστες μπορούν να ζητηθούν, ανάλογα με την περίπτωση, το όνομα, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), η ταχυδρομική διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου, τα στοιχεία πιστωτικής κάρτας. Οι Χρήστες μπορούν, ωστόσο, να επισκεφθούν την Ιστοσελίδα μας ανώνυμα. Θα συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες αναγνώρισης από τους Χρήστες μόνο εφόσον υποβάλουν οικειοθελώς τις πληροφορίες αυτές σε μας. Οι Χρήστες μπορούν πάντα να αρνηθούν την παροχή προσωπικών πληροφοριών ταυτοποίησης, εκτός από το ότι μπορεί να τους αποτρέψει από το να εμπλακούν σε ορισμένες δραστηριότητες που σχετίζονται με την Ιστοσελίδα.

Πληροφορίες μη-προσωπικής ταυτοποίησης

Ενδέχεται να συλλέξουμε μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης για τους Χρήστες κάθε φορά που αλληλεπιδρούν με την Ιστοσελίδα μας. Μη προσωπικές πληροφορίες αναγνώρισης μπορεί να περιλαμβάνει το όνομα του προγράμματος περιήγησης, τον τύπο του υπολογιστή και τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τους Χρήστες μέσω της σύνδεσης στην Ιστοσελίδα μας, όπως το λειτουργικό σύστημα και τους φορείς παροχής υπηρεσιών διαδικτύου που χρησιμοποιούνται και άλλες παρόμοιες πληροφορίες.

Cookies του προγράμματος περιήγησης (web browser cookies)

Η Ιστοσελίδα μας ενδέχεται να χρησιμοποιεί “cookies” για να ενισχύσει την εμπειρία του Χρήστη. Το πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου του Χρήστη τοποθετεί cookies στο σκληρό δίσκο του για σκοπούς καταγραφής και μερικές φορές για να παρακολουθηθούν πληροφορίες σχετικά με αυτόν. Ο Χρήστης μπορεί να επιλέξει να ρυθμίσει τον web browser (πρόγραμμα περιήγησης) του να αρνηθεί τα cookies, ή να τον ειδοποιεί όταν αποστέλλονται cookies. Αν ο Χρήστης το κάνει αυτό, να σημειώσει ότι ορισμένα τμήματα της Ιστοσελίδας μπορεί να μην λειτουργούν σωστά.

Πως χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγονται

Το Visual Meditation ενδέχεται να συλλέξει και να χρησιμοποιήσει πληροφορίες των Χρηστών για τους ακόλουθους σκοπούς:

Για να προσαρμόσει την εμπειρία του Χρήστη

  •  Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες στο σύνολό τους ώστε να κατανοήσουμε πως οι Χρήστες μας ως ομάδα χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες και τους πόρους που παρέχονται στην Ιστοσελίδα μας.

Για να βελτιώσουμε την Ιστοσελίδα μας

  • Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις εμπειρίες και τα σχόλια που παρέχετε ώστε να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Για να στείλουμε περιοδικά e-mails

  • Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) για την αποστολή πληροφοριών χρήσης και ενημερώσεις σχετικά με την παραγγελία των Χρηστών. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να απαντήσουμε σε ερωτήματα, ερωτήσεις ή/και άλλα αιτήματα τους. Εάν ο Χρήστης αποφασίσει να εγγραφή στη λίστα αλληλογραφίας μας (newsletter), θα λαμβάνει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μπορεί να περιλαμβάνουν εταιρικά νέα, ενημερώσεις, πληροφορίες σχετικές με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες, κ.λ.π. Εάν σε οποιαδήποτε στιγμή ο Χρήστης επιθυμεί να διαγραφεί από τη λήψη μελλοντικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα περιλαμβάνει λεπτομερείς οδηγίες διαγραφής στο κάτω μέρος κάθε μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Πως προστατεύουμε τις πληροφορίες σας

Υιοθετούμε κατάλληλες πρακτικές συλλογής δεδομένων, αποθήκευσης και επεξεργασίας και τα μέτρα ασφαλείας για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αλλοίωση, αποκάλυψη ή καταστροφή των προσωπικών πληροφοριών, το όνομα Χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης, πληροφορίες των συναλλαγών και των δεδομένων που αποθηκεύονται στην Ιστοσελίδα μας.

Ανταλλαγή ευαίσθητων και ιδιωτικών δεδομένων μεταξύ της Ιστοσελίδας και των Χρηστών της συμβαίνει κατά τη διάρκεια ενός SSL ασφαλούς καναλιού επικοινωνίας και προστατευμένου με ψηφιακές υπογραφές.

Κοινή χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών

Δεν πουλάμε, εμπορευόμαστε, ή νοικιάζουμε προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης των Χρηστών σε άλλους. Ενδέχεται να μοιραστούμε γενικά συγκεντρωτικά δημογραφικά στοιχεία που δεν συνδέονται με οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης σχετικά με τους Επισκέπτες και τους Χρήστες με τους επιχειρηματικούς εταίρους μας, έμπιστους συνεργάτες και διαφημιστές για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τρίτους παροχείς υπηρεσιών για να μας βοηθήσουν στη λειτουργία της επιχείρησής μας και της Ιστοσελίδας ή διαχειριστούν δραστηριότητες εκ μέρους μας, όπως την αποστολή ενημερωτικών e-mail (newsletter) ή έρευνες. Ενδέχεται να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με αυτούς τους τρίτους για αυτούς τους περιορισμένους σκοπούς υπό την προϋπόθεση ότι μας έχετε δώσει την άδειά σας.

Δικτυακοί τόποι τρίτων

Οι Χρήστες μπορούν να βρουν διαφημίσεις ή άλλο περιεχομένο στην Ιστοσελίδα μας που συνδέονται με τις ιστοσελίδες και τις υπηρεσίες συνεργατών, προμηθευτών, διαφημιστών, χορηγών, τους δικαιοπαρόχους μας και άλλα τρίτα μέρη. Δεν ελέγχουμε το περιεχόμενο ή συνδέσμους που εμφανίζονται σε αυτές τις ιστοσελίδες και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές που χρησιμοποιούνται από ιστοσελίδες που συνδέονται με ή από την Ιστοσελίδα μας. Επιπλέον, αυτές οι ιστοσελίδες ή υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου και των συνδέσμων τους, μπορεί να αλλάζουν συνεχώς. Αυτές οι ιστοσελίδες και οι υπηρεσίες μπορούν να έχουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και τις πολιτικές εξυπηρέτησης πελατών. Η περιήγηση και η αλληλεπίδραση σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων των δικτυακών τόπων που έχουν σύνδεση με την Ιστοσελίδα μας, υπόκειται στους δικούς της όρους και τις πολιτικές της άλλης ιστοσελίδας.

Google Adsense

Μερικές από τις διαφημίσεις μπορεί να εξυπηρετούνται από την Google. Η χρήση της Google του DART cookie επιτρέπει την προβολή διαφημίσεων στους Χρήστες με βάση την επίσκεψή τους στην Ιστοσελίδα μας και άλλες ιστοσελίδες στο Internet. Το DART χρησιμοποιεί “μη προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες” και ΔΕΝ παρακολουθεί τις προσωπικές σας πληροφορίες, όπως όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη φυσική διεύθυνση, κ.λ.π. Μπορείτε να αποχωρήσετε από τη χρήση του DART cookie με την επίσκεψη στην Google Ad και της πολιτικής απορρήτου δικτύου περιεχομένου της Google στο http://www.google.com/privacy_ads.html.

Αλλαγές σε αυτήν την πολιτική απορρήτου

Το Visual Meditation έχει τη διακριτική ευχέρεια να ενημερώσει αυτήν την πολιτική απορρήτου ανά πάσα στιγμή. Όταν το κάνουμε, θα αναθεωρήσουμε την ενημερωμένη ημερομηνία στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας. Ενθαρρύνουμε τους Χρήστες να ελέγχουν συχνά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές ώστε να είναι ενημερωμένοι σχετικά με το πως βοηθάμε στην προστασία των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγουμε. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι είναι δική σας ευθύνη να ανασκοπήσετε αυτή την πολιτική απορρήτου σε τακτά χρονικά διαστήματα και να ενημερωθείτε για τις τροποποιήσεις.

Αποδοχή αυτών των όρων

Χρησιμοποιώντας αυτή την Ιστοσελίδα, δηλώνετε την αποδοχή σας αυτής της πολιτικής. Αν δεν συμφωνείτε με αυτή την πολιτική, παρακαλούμε μην χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα μας. Η συνεχής χρήση της Ιστοσελίδας μετά τις τυχόν αλλαγές στην πολιτική αυτή θα θεωρείται αποδοχή σας αυτών των αλλαγών.

Επικοινωνία

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτή την Πολιτική Απορρήτου, τις πρακτικές αυτού της Ιστοσελίδας, ή τις συναλλαγές σας με την Ιστοσελίδα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας εδώ.

visualmeditation.co

Το έγγραφο αυτό ενημερώθηκε τελευταία στις 5 Αυγούστου, 2016.